Wsparcie

Wsparcie Klienta jest podstawowym i nieodłącznym elementem oferowanych przez nas usług. Dlatego dla każdego naszego projektu, niezależnie od jego wielkości, oferujemy okres bezpłatnego wsparcia technicznego i merytorycznego w zakresie zrealizowanej usługi.

W ramach wsparcia oferujemy także pomoc przy realizacji procesów takich jak zakupienie lub przeniesienie domeny, rejestracja usług (np. związanych z autoryzacją marki, zewnętrznym audytem wiarygodności sklepu internetowego, rejestracją elektronicznego systemu płatności) czy nawet udzielenie porady w zakresie zaplanowanej długofalowej strategii i jej przełożenia na obecne i przyszłe możliwości techniczne Państwa oprogramowania.

Naszymi działaniami kierują dwie podstawowe reguły. Pierwsza z nich mówia o tym, że użytkownik naszych rozwiązań nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, dlatego to naszym zadniem jest takie poprowadzenie Państwa przez wdrożenie aby zakończyło się ono sukcesem. Po drugie, Państwa sukces jest zarazem i naszym powodzeniem, ponieważ im dynamiczniej będzie rozwijała się Państwa działalność tym większe wyzwania może generować w zakresie infrastruktury i oprogramowania.

Te dwie proste zasady oraz nasza ustabilizowana i długoletnia obecność na rynku powinny być mocnym argumentem, że warto nam zaufać w zakresie wykonania i obsługi Państwa systemów informatycznych.